Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація)
    Переклад українською мовою здійснено з офіційного англійського тексту, опублікованого ВОІВ он-лайн у 2017 році

Передмова

Віденська угода

Рекомендації щодо застосовування Віденської класифікації

Настанови для користувачів

Перелік категорій

Перелік категорій та груп з пояснювальними примітками

Загальні зауваження

Приклади зображувальних елементів

Пошук

Категорії, групи та підгрупи з пояснювальними примітками
1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29
лист адміністратору      
КАТЕГОРІЯ 26 ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ТІЛА
 
Примітка: (а) Охоплює також геометричні фігури і тіла, утворені з людей, тварин, рослин чи предметів.
 (b) Не охоплює написів, які формують геометричні фігури, покласифіковані у групі 27.1.
26.1.

КРУГИ, ЕЛІПСИ

26.2.

СЕГМЕНТИ АБО СЕКТОРИ КРУГІВ ЧИ ЕЛІПСІВ

26.3.

ТРИКУТНИКИ, ЛІНІЇ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КУТ

26.4.

ЧОТИРИКУТНИКИ

26.5.

ІНШІ БАГАТОКУТНИКИ

26.7.

РІЗНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ, ЗІСТАВЛЕНІ, ПОЄДНАНІ АБО СХРЕЩЕНІ

26.11.

ЛІНІЇ, СМУГИ

26.13.

ІНШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НЕВИЗНАЧЕНИХ ФОРМ

26.15.

ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА

 26.1

КРУГИ, ЕЛІПСИ

*26.1.1

Кола, круги

*26.1.2

Еліпси

*26.1.4

Два круги, два еліпси, один всередині іншого

*26.1.5

Більше двох кругів або еліпсів, всередині один одного, спіралі

*26.1.6

Кілька кругів або еліпсів, зіставлені, доторкнуті, перехрещені чи перетнуті

*26.1.7

Круги, які містять один чи більше еліпсів

*26.1.8

Круги, які містять один чи більше багатокутників (крім 26.1.10 і 26.1.11)

*26.1.9

Еліпси, які містять один чи більше кругів або багатокутників (крім 26.1.10 і 26.1.11)

*26.1.10

Круги або еліпси, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут

*26.1.11

Круги або еліпси, які містять один чи більше чотирикутників

*26.1.12

Круги або еліпси, які містять одну чи більше інших геометричних фігур

 
Примітка: Охоплює круги або еліпси, які містять вигнуті або прямі лінії (крім 26.1.10).
Допоміжні підгрупи групи 26.1
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2, 26.1.8, 26.1.9, 26.1.10, 26.1.11, 26.1.12
A26.1.3

Один круг або еліпс

Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2, 26.1.4, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8, 26.1.9, 26.1.10, 26.1.11, 26.1.12
A26.1.13

Круги або еліпси, в яких зображено небесні тіла або природні явища

A26.1.14

Круги або еліпси, в яких зображено людей або частини людського тіла

A26.1.15

Круги або еліпси, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини

A26.1.16

Круги або еліпси, які містять інші зображувальні елементи

A26.1.17

Круги або еліпси, які містять одну чи більше цифр

A26.1.18

Круги або еліпси, які містять одну чи більше літер

A26.1.19

Круги або еліпси з написами, що виступають за їхні межі

A26.1.20

Круги або еліпси, які містять написи, розміщені вздовж радіуса або діаметра

A26.1.21

Круги або еліпси, які містять написи, розміщені на еліпсі чи крузі

A26.1.22

Круги або еліпси, які містять написи, розміщені інакше

A26.1.24

Круги або еліпси з темними поверхнями чи частинами поверхонь

Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2
A26.1.25

Круги або еліпси, які зображують ореол [гало]

вгору
 26.2

СЕГМЕНТИ АБО СЕКТОРИ КРУГІВ ЧИ ЕЛІПСІВ

*26.2.1

Сегменти кругів чи еліпсів (крім 26.2.7)

*26.2.3

Сектори кругів чи еліпсів (крім 26.2.7)

*26.2.5

З'єднані чи перехрещені сегменти або сектори кругів чи еліпсів

*26.2.7

Півкруги, півеліпси

*26.2.12

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше геометричних фігур

Допоміжні підгрупи групи 26.2
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.2.1, 26.2.3, 26.2.5, 26.2.7, 26.2.12
A26.2.13

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено небесні тіла або природні явища

A26.2.14

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено людей або частини людського тіла

A26.2.15

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослин

A26.2.16

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять інші зображувальні елементи

A26.2.17

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше цифр

A26.2.18

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше літер

A26.2.19

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси з написами, що виступають за їхні межі

A26.2.24

Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси з темними поверхнями чи частинами поверхонь

вгору
 26.3

ТРИКУТНИКИ, ЛІНІЇ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КУТ

*26.3.1

Один трикутник

*26.3.2

Два трикутники, один всередині іншого

*26.3.3

Більше двох трикутників, всередині один одного

*26.3.4

Кілька трикутників зіставлених, з'єднаних або перехрещених

*26.3.10

Трикутники, які містять один чи більше кругів, еліпсів чи багатокутників (крім 26.3.11)

*26.3.11

Трикутники, які містять один чи більше чотирикутників

*26.3.12

Трикутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур

 
Примітка: Охоплює трикутники, які містять вигнуті або прямі лінії.
 26.3.23

Лінії або смуги, які утворюють кут

 
Примітка: Охоплює також шеврони і вістря стріл, утворені лініями чи смугами.
Допоміжні підгрупи групи 26.3
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.3.1, 26.3.2, 26.3.3, 26.3.4, 26.3.10, 26.3.11, 26.3.12
A26.3.5

Трикутники, які вказують донизу

A26.3.6

Трикутні фігури з одною чи більше опуклими або увігнутими сторонами

A26.3.7

Трикутні фігури з одним чи більше зрізаними або заокругленими кутами

A26.3.13

Трикутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища

A26.3.14

Трикутники, в яких зображено людей або частини людського тіла

A26.3.15

Трикутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини

A26.3.16

Трикутники, які містять інші зображувальні елементи

A26.3.17

Трикутники, які містять одну чи більше цифр

A26.3.18

Трикутники, які містять одну чи більше літер

A26.3.19

Трикутники з написами, що виступають за одну чи більше сторін

A26.3.22

Трикутники, які містять інші написи

A26.3.24

Трикутники з темними поверхнями або частинами поверхонь

вгору
 26.4

ЧОТИРИКУТНИКИ

*26.4.1

Квадрати

*26.4.2

Прямокутники

*26.4.3

Ромби або квадрати, які стоять на одному із своїх кутів

*26.4.4

Інші неправильні паралелограми, трапеції і чотирикутники, чотирикутники з одним або більше заокругленими кутами

*26.4.7

Два чотирикутники, один всередині іншого

*26.4.8

Більше двох чотирикутників, всередині один одного

*26.4.9

Кілька чотирикутників, зіставлених, з'єднаних або перехрещених

*26.4.10

Чотирикутники, які містять один чи більше кругів, еліпсів або багатокутників

*26.4.11

Чотирикутники, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут

*26.4.12

Чотирикутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур

 
Примітка: Охоплює чотирикутники, які містять вигнуті або прямі лінії (крім 26.4.11).
Допоміжні підгрупи групи 26.4
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.4, 26.4.10, 26.4.11, 26.4.12
A26.4.5

Один чотирикутник

Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.4, 26.4.7, 26.4.8, 26.4.9, 26.4.10, 26.4.11, 26.4.12
A26.4.6

Чотирикутні фігури з одною чи більше опуклими чи ввігнутими сторонами

 
Примітка: Не охоплює видовжених поверхонь з одною чи більше опуклими або ввігнутими сторонами (25.3.1).
A26.4.13

Чотирикутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища

A26.4.14

Чотирикутники, в яких зображено людей або частини людського тіла

A26.4.15

Чотирикутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини

A26.4.16

Чотирикутники, які містять інші зображувальні елементи

A26.4.17

Чотирикутники, які містять одну чи більше цифр

A26.4.18

Чотирикутники, які містять одну чи більше літер

A26.4.19

Чотирикутники з написами, що виступають за одну чи більше сторін

A26.4.22

Чотирикутники, які містять інші написи

A26.4.24

Чотирикутники з темними поверхнями або частинами поверхонь

вгору
 26.5

ІНШІ БАГАТОКУТНИКИ

 
Примітка: Не охоплює видовжених багатокутників (25.3.1).
*26.5.1

Один багатокутник

*26.5.2

Два багатокутники, один всередині іншого (крім 26.5.10 і 26.5.11)

*26.5.3

Кілька багатокутників, всередині один одного (крім 26.5.10 і 26.5.11)

*26.5.4

Кілька багатокутників, зіставлених, з'єднаних або перехрещених

*26.5.8

Багатокутники з одним чи багатьма зрізаними чи заокругленими кутами

*26.5.9

Багатокутники, які містять один чи більше кругів або еліпсів

*26.5.10

Багатокутники, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут

*26.5.11

Багатокутники, які містять один чи більше чотирикутників

*26.5.12

Багатокутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур

Допоміжні підгрупи групи 26.5
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.5.1, 26.5.2, 26.5.3, 26.5.4, 26.5.8, 26.5.9, 26.5.10, 26.5.11, 26.5.12
A26.5.6

Багатокутні фігури з одною чи більше опуклими або увігнутими сторонами

A26.5.13

Багатокутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища

A26.5.14

Багатокутники, в яких зображено людей або частини людського тіла

A26.5.15

Багатокутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини

A26.5.16

Багатокутники, які містять інші зображувальні елементи

A26.5.17

Багатокутники, які містять одну чи більше цифр

A26.5.18

Багатокутники, які містять одну чи більше літер

A26.5.19

Багатокутники з написами, що виступають за їхні межі

A26.5.22

Багатокутники, які містять інші написи

A26.5.24

Багатокутники з темними поверхнями або частинами поверхонь

вгору
 26.7

РІЗНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ, ЗІСТАВЛЕНІ, ПОЄДНАНІ АБО СХРЕЩЕНІ

 26.7.1

Круги або еліпси з одним чи більше сегментами і/або секторами кругів або еліпсів

 26.7.3

Круги або еліпси з одним чи більше трикутниками і/або лініями, які формують кут

 26.7.4

Круги або еліпси з лініями (крім 26.7.3)

 26.7.5

Круги або еліпси з одним чи більше чотирикутниками

 26.7.7

Круги або еліпси з одним чи більше багатокутниками

 26.7.9

Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше трикутниками і/або лініями, які формують кут

 26.7.11

Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше чотирикутниками

 26.7.13

Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше іншими багатокутниками

 26.7.15

Трикутники або лінії, які формують кут з одним чи більше чотирикутниками

 26.7.17

Трикутники або лінії, які формують кут з одним чи більше багатокутниками, які відрізняються від чотирикутників

 26.7.18

Трикутники з лініями

 26.7.19

Чотирикутники з одним чи більше багатокутниками, крім трикутників

 26.7.20

Чотирикутники з лініями

 26.7.21

Багатокутники з лініями

 26.7.25

Інші комбінації різноманітних геометричних фігур, зіставлених, з'єднаних, перетнутих або схрещених

 
Примітка: Охоплює також комбінації більше двох різноманітних геометричних фігур.
вгору
 26.11

ЛІНІЇ, СМУГИ

 
Примітка: Не охоплює ліній або смуг, які формують кут (26.3.23).
*26.11.1

Одна лінія або одна смуга

*26.11.2

Дві лінії або смуги

*26.11.3

Більше як дві лінії або дві смуги

Допоміжні підгрупи групи 26.11
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.11.1, 26.11.2, 26.11.3
A26.11.5

Тонкі лінії

A26.11.6

Жирні лінії, смуги

A26.11.7

Доземні [вертикальні] лінії або смуги

A26.11.8

Поземні [горизонтальні] лінії або смуги

A26.11.9

Нахилені лінії або смуги

A26.11.10

Прямі лінії або смуги

A26.11.11

Ламані лінії або смуги (крім А 26.11.13)

A26.11.12

Заокруглені лінії або смуги (крім А 26.11.13)

A26.11.13

Хвилясті лінії або смуги, зигзагові лінії або смуги

A26.11.14

Пунктирні лінії або смуги

A26.11.21

Ряд ліній, які показують швидкість або рух уперед

A26.11.22

Ряд ліній, які показують звук або електромагнітні хвилі

A26.11.25

Інші лінії або смуги

вгору
 26.13

ІНШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НЕВИЗНАЧЕНИХ ФОРМ

 26.13.1

Плями, цятки, ляпки, мазки пензлями

 26.13.25

Інші геометричні фігури невизначених форм

 
Примітка: Охоплює подряпини [риски].
вгору
 26.15

ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА

 26.15.1

Сфери

 26.15.3

Циліндри

 26.15.5

Конуси

 26.15.7

Піраміди

 26.15.9

Куби

 26.15.11

Паралелепіпеди

 26.15.13

Призми

 26.15.15

Інші багатогранники

 26.15.25

Інші геометричні тіла

вгору
0.109130859375 сек