Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 138810
ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 138810 (51) МПК (2006)
F04D 7/00
(24) 10.12.2019
(21) u201905466 (22) 21.05.2019
(46) 10.12.2019, бюл. № 23
(71) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (UA )
(72) Мандрика Анатолій Семенович (UA ); Папченко Андрій Анатолійович (UA ); Гусак Олександр Григорович (UA ); Піддубна Карина Олександрівна (UA ); Яценко Роман Юрійович (UA )
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 (UA )
(98) СумДУ, ЦНТЕІ
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
(UA)
(54) ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.545241117477 сек