Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 138733
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 138733 (51) МПК (2006)
A23L 23/00
A23L 21/12 (2016.01)
(24) 10.12.2019
(21) u201905164 (22) 15.05.2019
(46) 10.12.2019, бюл. № 23
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (UA )
(72) Точкова Оксана Василівна (UA ); Михалевич Артур Петрович (UA ); Скуйбіда Валерія Віталіївна (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601 (UA )
(98) НУХТ, відділ інтелектуальної власності
вул. Володимирська, 68, м. Київ-33, 01601
(UA)
(54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СОУСУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.546008825302 сек