Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 138481
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 138481 (51) МПК
C02F 11/12 (2019.01)
B30B 9/02 (2006.01)
B01D 35/28 (2006.01)
(24) 25.11.2019
(21) u201905875 (22) 29.05.2019
(46) 25.11.2019, бюл. № 22
(71) ЛУЧКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA )
(72) Лучков Віктор Володимирович (UA )
(73) ЛУЧКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, вул. М. Закревського, 95 А, кв. 455, м. Київ, 02232 (UA )
(98) Лучков В.В.
вул. М. Закревського, 95 А, кв. 455, м. Київ, 02232
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.620761871338 сек