Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 138181
САМОКАТ "MOVEONE"
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 138181 (51) МПК (2006)
B62M 1/12 (2006.01)
B62D 61/02 (2006.01)
B62B 11/00
(24) 25.11.2019
(21) u201904099 (22) 18.04.2019
(46) 25.11.2019, бюл. № 22
(71) ПОТОПАЄВ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
ПОТОПАЕВ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
POTOPAIEV ROSTYSLAV PAVLOVYCH (UA )
(72) Потопаєв Ростислав Павлович (UA )
...................................................................................................................................................................
Потопаев Ростислав Павлович (UA )
...................................................................................................................................................................
Potopaiev Rostyslav Pavlovych (UA )
(73) ПОТОПАЄВ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, вул. Березняківська, 20, кв. 59, м. Київ, 02152 (UA )
...................................................................................................................................................................
ПОТОПАЕВ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
POTOPAIEV ROSTYSLAV PAVLOVYCH (UA )
(74) Разуменко Віктор Володимирович
(98) Разуменко Віктор Володимирович
Головпоштамт, а/с В-104, м. Київ-01, 01001
(UA)
(54) САМОКАТ "MOVEONE"
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.618758916855 сек