Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 131193
ПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 131193 (51) МПК
F23D 14/02 (2006.01)
(24) 10.01.2019
(21) u201806888 (22) 19.06.2018
(46) 10.01.2019, бюл. № 1
(71) БОТНАРУ ВІКТОР ІОН (MD )
...................................................................................................................................................................
BOTNARU VICTOR ION (MD )
(72) Ботнару Віктор Іон (MD )
...................................................................................................................................................................
Botnaru Victor Ion (MD )
(73) БОТНАРУ ВІКТОР ІОН, str. Ismail, nr. 98, bl. 2, ap. 11, MD-2023, Chisinau, Republica Moldova (MD )
...................................................................................................................................................................
BOTNARU VICTOR ION (MD )
(74) Шахова Тамара Панасівна
(98) Шахова Тамара Панасівна
пр. Рокосовського, 6-Б, кв. 30, м. Київ, 04201
(UA)
(54) ПАЛЬНИКОВИЙ ПРИСТРІЙ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.481755018234 сек