Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 131137
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МАШИНА ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 131137 (51) МПК
A01B 73/04 (2006.01)
(24) 10.01.2019
(21) u201806517 (22) 26.10.2016
(31) PV2015-796
(32) 07.11.2015
(33) CZ
(46) 10.01.2019, бюл. № 1
(85) 07.06.2018
(86) PCT/CZ2016/000118, 26.10.2016
(71) ФАРМЕТ А.С. (CZ )
...................................................................................................................................................................
ФАРМЕТ А.С. (CZ )
...................................................................................................................................................................
FARMET A.S. (CZ )
(72) Смола Томаш (CZ ); Бінар Любош (CZ )
...................................................................................................................................................................
Смола Томаш (CZ ); Бинар Любош (CZ )
...................................................................................................................................................................
Smola, Tomas (CZ ); Binar, Lubos (CZ )
(73) ФАРМЕТ А.С., Jirinkova 276, 55203 Ceska Skalice, Ceska Republika (CZ )
...................................................................................................................................................................
ФАРМЕТ А.С. (CZ )
...................................................................................................................................................................
FARMET A.S. (CZ )
(74) Трістан Дмитро Володимирович
(98) Трістан Дмитро Володимирович
ПП ЗЕСТАД, вул. Клінічна, буд. 23-25, кв. 77, м. Київ, 03110
(UA)
(54) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА МАШИНА ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
...................................................................................................................................................................
AGRICULTURAL MACHINE FOR SOIL CULTIVATION
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.633224964142 сек