Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 131133
ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ РОТОРНОГО ТИПУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 131133 (51) МПК (2006)
G01D 1/00
G01F 3/00
(24) 10.01.2019
(21) u201806509 (22) 11.06.2018
(46) 10.01.2019, бюл. № 1
(71) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВАТОР" (UA )
(72) Корольов Володимир Борисович (UA ); Яновицький Олександр Костянтинович (UA )
(73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВАТОР", вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, 29018 (UA )
(98) Начальник КВ Маляр А.А.
вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, 29018
(UA)
(54) ЛІЧИЛЬНИК ГАЗУ РОТОРНОГО ТИПУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.665955781937 сек