? Допомога
Перегляд  Друк 
Параметри пошуку
Формування запиту до бази даних
Результати пошуку

Параметри пошуку

Сторінка призначена для вибору полів, по яким буде відбуватися пошук в базі даних. Крім того, за допомогою списку "Записів на сторінці" користувач може обрати кількість результатів пошуку, які будуть відображені на одній сторінці у вікні "Результати пошуку". Для отримання детальної інформації стосовно поля, натисніть на назві цього поля.


Формування запиту до бази даних

Формування запиту можливе тільки по полям, що вибрані на сторінці "Параметри пошуку". Кнопка "Пошук в знайденому" дозволяє вести пошук в знайденій множині результатів.
Загальний синтаксис пошукового запиту:

<вираз1> [<ЛО1>] <вираз2> [<ЛО2>] ... [<ЛО (N-1)>] <виразN>

Логічні оператори (ЛО): ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.

Поля для пошуку поділяються на типи: дата, символьний та числовий.

Дата:
Дата вказується в форматі: дд.мм.рррр, дд - день, мм - місяць, рррр - рік.
Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати перед цифрою нуль.
Спеціальні символи: < , >, =, <=, >=, <>, (,)
Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Дати, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:
11.12.2004
01.04.2001
23.11.2004 АБО 23.12.2004
23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
>= 01.01.2001 ТА (< 10.01.2001 АБО <> 05.01.2001)

Число:
Дозволяється вводити ціле число.
Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,)
Якщо перед числом не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Числа, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:
12000
=350
12000 АБО 12001
>3000 ТА <=3010
>= 2000 ТА (< 3050 АБО <>2500)

Символьний:
Дозволяється використовувати символи українського, російського, англійського алфавіту, цифри.
Регістр символів значення не має.
Слова, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Спеціальні символи: *, ?, ", (,).
* замінює один та більше символів
? замінює один символ
"…" використовується для пошуку словосполучень

Якщо перед символьним значенням не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Приклади запиту:
київський політехнічний інститут
ТОВ АБО ВАТ
(іванов АБО петров) ТА НЕ сідоров
"Іванов Іван Іванович"
інформ* стандартиз*
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТЛАНТ
Adamovych Volodymyr Ivanovych


Результати пошуку

Результати пошуку надаються у вигляді таблиці.
Кожний запис в таблиці містить скорочені бібліографічні дані, стосовно охоронного документу.
У випадку великої кількості записів, що було знайдено, вони поділяються на сторінки. Кількість записів на одній сторінці встановлюється через параметр "Записів на сторінці" в розділі "Параметри пошуку". Для переміщення між сторінками використовуйте верхню та нижню навігаційну лінійку. Для отримання повних бібліографічних даних охоронного документу, натисніть на ньому.