Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
ДОПОМОГА    
Формування запиту до бази даних
Результати пошуку
Кошик
Словник

Формування запиту до бази даних

Кнопка "Шукати в знайденому" дозволяє вести пошук в знайденій множині результатів. Використовуйте діалогове вікно "Шукати в знайденому" для уточнення результату пошуку.
Загальний синтаксис пошукового запиту:

<вираз1> [<ЛО1>] <вираз2> [<ЛО2>] ... [<ЛО (N-1)>] <виразN>

Логічні оператори (ЛО): ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.

Поля для пошуку поділяються на типи: дата, символьний та числовий.

Дата:
Дата вказується в форматі: дд.мм.рррр, дд - день, мм - місяць, рррр - рік.
Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати перед цифрою нуль.
Спеціальні символи: < , >, =, <=, >=, <>, (,)
Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Дати, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:
11.12.2004
=01.04.2001
<23.11.2004 АБО 23.12.2004
23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
>= 01.01.2001 ТА (< 10.01.2001 АБО <> 05.01.2001)

Число:
Дозволяється вводити ціле число.
Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,)
Якщо перед числом не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Числа, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Приклади запиту:
12000
=350
12000 АБО 12001
>3000 ТА <=3010
>= 2000 ТА (< 3050 АБО <>2500)

Символьний:
Дозволяється використовувати символи українського, російського, англійського алфавіту, цифри.
Регістр символів значення не має.
Слова, розділені пробілами, вважаються поєднаними логічним оператором ТА.

Спеціальні символи: *, ?, ", (,).
* замінює один та більше символів
? замінює один символ
"…" використовується для пошуку чіткого співпадіння

Якщо перед символьним значенням не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.

Приклади запиту:
київський політехнічний інститут
ТОВ АБО ВАТ
(іванов АБО петров) ТА НЕ сідоров
"Іванов Іван Іванович"
інформ* стандартиз*
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АТЛАНТ
Adamovych Volodymyr Ivanovych


Результати пошуку

Результати пошуку надаються у вигляді таблиці.
Кожний запис в таблиці містить скорочені бібліографічні дані, стосовно охоронного документу.
У випадку великої кількості записів, що було знайдено, вони поділяються на сторінки. Кількість записів на одній сторінці встановлюється через параметр "Записів на сторінці" в розділі "Параметри пошуку". Для переміщення між сторінками використовуйте верхню та нижню навігаційну лінійку. Для отримання повних бібліографічних даних охоронного документу, натисніть на посиланні "Детальніше...".
Відмічаючи або знімаючи відмітку з записів в елементі "в кошик", ви визначаєте, які охоронні документи будуть включені до кошику.
При детальному перегляді бібліографічних даних, є можливість швидкого перегляду бібліографії попереднього (посилання "назад") та наступного (посилання "далі") охоронного документу.


Кошик

В цьому вікні виводяться тільки ті результати пошуку, які були включені у кошик на сторінці "Результати пошуку".
Якщо натиснути на запис, ви отримаєте повні бібліографічні дані охоронного документу.
Для видалення документу з кошика, натисніть на посилання "видалити".
Для видалення всіх документів з кошика, натисніть на посилання "Очистити кошик".


Словник

Словник містить всі можливі значення заданого поля, що присутні в базі даних.
Для кожного значення вказано скільки раз воно зустрічається в базі даних.
Натискаючи на значення поля, воно автоматично потрапляє до пошукового поля, а вікно словника закривається.
Для пошуку значень в словнику, використовуйте кнопку "Пошук" та поле "Значення поля".
Посилання "вивести всі значення поля" необхідне для повернення до вихідного набору значень після виконання пошуку.

0.202757120132 сек