Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
ДОПОМОГА    
Код INID поля: 11
Назва поля: Номер патенту
Тип поля: ціле число
Дозволяється вводити ціле число, застосовувати логічні оператори та спеціальні символи.
Логічні оператори: ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.
Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,).

< меньше.
> більше.
= дорівнює.
<= меньше або дорівнює.
>= більше або дорівнює.
<> не дорівнює.
(,) використовується для зміни пріоритету в умові пошуку.
Якщо перед числом не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Приклади запитів:
12000
=350
12000 АБО 12001
>3000 ТА <=3010
0.22837305069 сек