Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
ДОПОМОГА    
Код INID поля: 32
Назва поля: Дата подання попередньої заявки
Тип поля: дата
Дозволяється вводити дату в форматі:  дд.мм.рррр дд - день,  мм - місяць,  рррр - рік. 
Дозволяється застосовувати логічні оператори та спеціальні символи.
Логічні оператори: ТА, АБО, НЕ, ТА НЕ, АБО НЕ.
Спеціальні символи: <, >, =, <=, >=, <>, (,).

< раніше.
> пізніше.
= тоді.
<= тоді або раніше.
>= тоді або пізніше.
<> не тоді.
(,) використовується для зміни пріоритету в умові пошуку.
Якщо перед датою не вказано спеціальний символ, вважається, що це символ =.
Якщо день або місяць складається з однієї цифри, необхідно писати попередній нуль.
Приклади запитів:
11.12.2004
01.04.2001
23.11.2004 АБО 23.12.2004
> 23.11.2003 ТА <= 23.12.2004
> 01.01.2001 ТА <= 10.01.2001 ТА <> 05.01.2001
0.180499076843 сек