Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 65659
БЛОКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 65659 (51) МПК (2006)
B60R 25/00
B60R 25/02 (2006.01)
(24) 15.04.2004
(21) 2001117916 (22) 20.11.2001
(46) 15.04.2004, бюл. № 4
(56) SU 608460, 25.05.1978
RU 2027628, 27.01.1995
UA 28100, 16.10.2000
DE 801189, 23.11.1950
FR 2723557, 16.02.1996
(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(72) Азаров Олександр Ігорович (UA ); Примаченко Олександр Петрович (UA ); Прудковських Вячеслав Вікторович (UA )
...................................................................................................................................................................
Азаров Александр Игорьевич (UA ); Примаченко Александр Петрович (UA ); Прудковских Вячеслав Викторович (UA )
...................................................................................................................................................................
Azarov Oleksandr Ihorovych (UA ); Prymachenko Oleksandr Petrovych (UA ); Prudkovskykh Viacheslav Viktorovych (UA )
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(74) Назаренко Анатолій Антонович
(98) Назаренко Анатолiй Антонович
а/с 233, м. Київ, 03055
(UA)
(54) БЛОКУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
...................................................................................................................................................................
INTERLOCK
...................................................................................................................................................................
БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.791494131088 сек