Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до деклараційного патенту на винахід # 47737 A
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПРИСТРІЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Деклараційний патент на винахід патент не діє патент не діє
(11) 47737 A (51) МПК (2006)
H01H 50/00
(24) 15.07.2002
(21) 2001085909 (22) 22.08.2001
(46) 15.07.2002, бюл. № 7
(71) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(72) Азаров Олександр Ігорович (UA ); Примаченко Олександр Петрович (UA ); Прудковських Вячеслав Вікторович (UA ); Лубковський Костянтин Вадимович (UA ); Назаренко Тарас Анатолійович (UA )
...................................................................................................................................................................
Азаров Александр Игорьевич (UA ); Примаченко Александр Петрович (UA ); Прудковских Вячеслав Викторович (UA )
...................................................................................................................................................................
Azarov Oleksandr Ihorovych (UA ); Prymachenko Oleksandr Petrovych (UA ); Prudkovskykh Viacheslav Viktorovych (UA )
(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Т.М.Т." (UA )
(74) Назаренко Анатолій Антонович
(98) Назаренко Анатолiй Антонович
абон. скр. № 233, м. Київ-55, 03055
(UA)
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ПРИСТРІЙ
...................................................................................................................................................................
ELECTROMAGNETIC DEVICE
...................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.696017026901 сек