Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124464
ПОХІДНІ БОРОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124464 (51) МПК (2006)
C07F 5/02 (2006.01)
C07F 5/04 (2006.01)
A61K 31/69 (2006.01)
A61P 31/00
A61P 31/04 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201812390 (22) 28.06.2017
(31) 62/357,165
(32) 30.06.2016
(33) US
(41) 10.05.2019, бюл. № 9
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) Anonymous, REGISTRY, (20050215), Database accession no. 831209-98-4, URL: STN, XP055587452 [X] 1, 10-14, 17-18, 22-23, 31- 32 * ; 6H-Denz[c,e][1,2]oxaborin, 6a, 1 0a-dihydro-6-hydroxy-Whole record *
Anonymous, REGISTRY, (20050215), Database accession no. 831210-03-8, URL: STN, XP055587454 [X] 1, 10-14, 17-18, 22-23, 31- 32 * ; 6H-Dibenz[c,e][1,2]oxaborin, 2,4-dibromo-6a, 1 0a-dihydro-6-hydroxy-Whole record *
US 3686398 A, 22.08.1972
US 4353807 A, 12.10.1982
WO 2010/130708 A9, 18.11.2010
WO 2012/021455 A1,16.02.2012
WO 2016/003929 A1, 07.01.2016
SUMIDA, Y. et al., "Boron-Selective Biaryl Coupling Approach to Versatile Dibenzoxaborins and Application to Concise Synthesis of Defucogilvocarcin M", Organic Letters, (20140000), vol. 16, no. 23, pages 6240 - 6243, XP055309267 [A] 0 * Whole document, in particular, Table 1; Schemes 1-2, 4 *
WO 2014/089365 A1, 12.06.2014
(85) 29.01.2019
(86) PCT/US2017/039787, 28.06.2017
(71) КЬЮПЕКС БІОФАРМА, ІНК. (US )
...................................................................................................................................................................
КЬЮПЕКС БИОФАРМА, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
QPEX BIOPHARMA, INC. (US )
(72) Хекер Скотт (US ); Редді Раджа К. (US ); Глінка Томаш (US ); Родні Ольга (US )
...................................................................................................................................................................
Хекер Скотт (US ); Редди Раджа К. (US ); Глинка Томаш (US ); Родни Ольга (US )
...................................................................................................................................................................
Hecker, Scott (US ); Reddy, Raja K. (US ); Glinka, Tomasz (US ); Rodny, Olga (US )
(73) КЬЮПЕКС БІОФАРМА, ІНК., 3013 Science Park Rd., 1st Floor, San Diego, California 92121, United States of America (US )
...................................................................................................................................................................
КЬЮПЕКС БИОФАРМА, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
QPEX BIOPHARMA, INC. (US )
(74) Кістерський Тимофій Арсенійович
(98) Кістерський Тимофій Арсенійович
а/с 87, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ПОХІДНІ БОРОНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇХ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ
...................................................................................................................................................................
BORONIC ACID DERIVATIVES AND THERAPEUTIC USES THEREOF
(57) [немає даних]
   
 
0.265114068985 сек