Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124463
ПІЧНИЙ АГРЕГАТ ТА СПОСІБ ОБРОБКИ ПІЧНОГО ГАЗУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 124463 (51) МПК (2006)
F27D 17/00
C21B 7/22 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201812205 (22) 11.05.2017
(31) 16169455.9
(32) 12.05.2016
(33) EP
(41) 25.03.2019, бюл. № 6
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) WO 2013182748 A1, 12.12.2013
DE 4301886 A1, 21.07.1994
DE 2820728 A1, 15.11.1979
GB 2162293 A, 29.01.1986
WO 2005018780 A2, 03.03.2005
US 4957512 A, 18.09.1990
US 2007277485 A1, 06.12.2007
UA 80387 C2, 10.09.2007
(85) 10.12.2018
(86) PCT/EP2017/061398, 11.05.2017
(71) ДАНІЕЛІ КОРУС Б.В. (NL )
...................................................................................................................................................................
ДАНИЕЛИ КОРУС Б.В. (NL )
...................................................................................................................................................................
DANIELI CORUS B.V. (NL )
(72) Клут Пітер (NL ); Евалтс Ваутер (NL ); Гінк Робін Ніколас (NL ); Келлер Томас (CH )
...................................................................................................................................................................
Клут Питер (NL ); Эвалтс Ваутер (NL ); Гинк Робин Николас (NL ); Келлер Томас (CH )
...................................................................................................................................................................
Klut, Peter (NL ); Ewalts, Wouter (NL ); Hink, Robin Nicolaas (NL ); Keller, Thomas (CH )
(73) ДАНІЕЛІ КОРУС Б.В., Rooswijkweg 291, 1951 ME Velsen Noord, The Netherlands (NL )
...................................................................................................................................................................
ДАНИЕЛИ КОРУС Б.В. (NL )
...................................................................................................................................................................
DANIELI CORUS B.V. (NL )
(74) Кукшина Тетяна Архипівна
(98) Кукшина Тетяна Архипiвна
вул. Дмитрівська, 56б, оф. 1, м. Київ, 01054
(UA)
(54) ПІЧНИЙ АГРЕГАТ ТА СПОСІБ ОБРОБКИ ПІЧНОГО ГАЗУ
...................................................................................................................................................................
FURNACE PLANT AND PROCESS FOR TREATING FURNACE GAS
(57) [немає даних]
   
 
0.683204889297 сек