Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124462
КАРТРИДЖ ДЛЯ СИСТЕМИ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, З ЗАХИСТОМ НАГРІВАЧА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124462 (51) МПК (2006)
A24F 40/42 (2020.01)
A24F 40/46 (2020.01)
A24F 47/00
H05B 3/34 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201811734 (22) 21.06.2017
(31) 16180983.5
(32) 25.07.2016
(33) EP
(41) 10.04.2019, бюл. № 7
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) WO 2016/096745 A1, 23.06.2016
WO 2015/117702 A1, 13.08.2015
WO 2016/005533 A1, 14.01.2016
(85) 04.01.2019
(86) PCT/EP2017/065295, 21.06.2017
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(72) Сільвестріні Патрік Чарлз (CH ); Зіновік Ігор Ніколаєвіч (CH ); Фернандо Кізен Даснавіс (CH )
...................................................................................................................................................................
Сильвестрини Патрик Чарлз (CH ); Зиновик Игорь Николаевич (CH ); Фернандо Кизен Даснавис (CH )
...................................................................................................................................................................
Silvestrini, Patrik Charles (CH ); Zinovik, Ihar Nikolaevich (CH ); Fernando, Keethan Dasnavis (CH )
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(74) Шляховецький Ілля Олександрович
(98) Шляховецький Ілля Олександрович
АйПіКаунселз, Інтілектуал Проперті Ло Фірм Лімітид, а/с 925, м. Харків, 61082, Україна
(UA)
(54) КАРТРИДЖ ДЛЯ СИСТЕМИ, ЩО ГЕНЕРУЄ АЕРОЗОЛЬ, З ЗАХИСТОМ НАГРІВАЧА
...................................................................................................................................................................
CARTRIDGE FOR AN AEROSOL-GENERATING SYSTEM WITH HEATER PROTECTION
(57) [немає даних]
   
 
0.596790075302 сек