Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124461
ОПОРНА ШАЙБА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 124461 (51) МПК (2006)
F16B 43/00
F16G 3/08 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201811704 (22) 06.06.2017
(31) 16/00917
(32) 07.06.2016
(33) FR
(41) 10.04.2019, бюл. № 7
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) US 2010326006 A1, 30.12.2010
US 1382799 A, 28.06.1921
FR 1108983 A, 19.01.1956
(85) 28.11.2018
(86) PCT/FR2017/051419, 06.06.2017
(71) МЛТ МАЙНЕТ ЛЕЙСІНҐ ТЕКНОЛОДЖІ (FR )
...................................................................................................................................................................
МЛТ МАЙНЕТ ЛЕЙСИНГ ТЕКНОЛОДЖИ (FR )
...................................................................................................................................................................
MLT MINET LACING TECHNOLOGY (FR )
(72) Якоб Горст (FR ); Таверніер Бернард (FR )
...................................................................................................................................................................
Якоб Горст (FR ); Таверниер Бернард (FR )
...................................................................................................................................................................
Jakob, Horst (FR ); Tavernier, Bernard (FR )
(73) МЛТ МАЙНЕТ ЛЕЙСІНҐ ТЕКНОЛОДЖІ, Rue Michel Rondet, ZI du Clos Marquet, 42400 Saint-Chamond, France (FR )
...................................................................................................................................................................
МЛТ МАЙНЕТ ЛЕЙСИНГ ТЕКНОЛОДЖИ (FR )
...................................................................................................................................................................
MLT MINET LACING TECHNOLOGY (FR )
(74) Бочаров Максим Анатолійович
(98) Бочаров Максим Анатолійович
вул. В'ячеслава Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ОПОРНА ШАЙБА
...................................................................................................................................................................
SUPPORTING WASHER
(57) [немає даних]
   
 
0.577300071716 сек