Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124460
БЛОК ПОЗИЦІОНУВАННЯ І СПОСІБ КОНТАКТУВАННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 124460 (51) МПК
B60L 5/30 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201809928 (22) 24.02.2017
(31) 102016205012.5
(32) 24.03.2016
(33) DE
(41) 11.02.2019, бюл. № 3
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) DE 202014007218 U1, 13.10.2014
DE 102004031572 A1, 02.02.2006
WO2015/022008 A1, 19.02.2015
(85) 05.10.2018
(86) PCT/EP2017/054277, 24.02.2017
(71) ШУНК ТРАНЗІТ СІСТЕМЗ ГМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
ШУНК ТРАНЗИТ СИСТЕМЗ ГМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
SCHUNK TRANSIT SYSTEMS GMBH (AT )
(72) Пахлер Александер (AT )
...................................................................................................................................................................
Пахлер Александер (AT )
...................................................................................................................................................................
Pachler, Alexander (AT )
(73) ШУНК ТРАНЗІТ СІСТЕМЗ ГМБХ, Pabinger Strasse 7, 5151 Nussdorf am Haunsberg, Austria (AT )
...................................................................................................................................................................
ШУНК ТРАНЗИТ СИСТЕМЗ ГМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
SCHUNK TRANSIT SYSTEMS GMBH (AT )
(74) Михайлюк Ганна Валентинівна
(98) Михайлюк Ганна Валентинівна
вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків, 61054, Україна
(UA)
(54) БЛОК ПОЗИЦІОНУВАННЯ І СПОСІБ КОНТАКТУВАННЯ
...................................................................................................................................................................
POSITIONING UNIT AND CONTACTING METHOD
(57) [немає даних]
   
 
0.280930042267 сек