Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124458
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПУСКУ КУЛЬКИ ТА ІГРОВА СИСТЕМА З КУЛЬКОЮ, ЯКА МІСТИТЬ ТАКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПУСКУ КУЛЬКИ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 124458 (51) МПК (2006)
A63F 5/00
(24) 23.09.2021
(21) a201809177 (22) 03.03.2017
(31) 16158784.5
(32) 04.03.2016
(33) EP
(31) 16159807.3
(32) 11.03.2016
(33) EP
(41) 26.11.2018, бюл. № 22
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) WO 2015/114302 A1, 06.08.2015
US 4391442 A, 05.07.1983
US 4869505 A, 26.09.1989
US 4337945 A, 06.07.1982
JP 2011240045 A, 01.12.2011
EP 0763374 A1, 19.03.1997
JP H08229191 A, 10.09.1996
(85) 04.10.2018
(86) PCT/EP2017/000291, 03.03.2017
(71) НОВОМАТІК АҐ (AT )
...................................................................................................................................................................
НОВОМАТИК АГ (AT )
...................................................................................................................................................................
NOVOMATIC AG (AT )
(72) Бурґшталлер Юрґен (AT ); Стеґел Міха (SI ); Зупанчич Сілвестер (SI ); Йоїч Сініша (SI )
...................................................................................................................................................................
Бургшталлер Юрген (AT ); Стегел Миха (SI ); Зупанчич Силвестер (SI ); Йоич Синиша (SI )
...................................................................................................................................................................
Burgstaller, Jurgen (AT ); Stegel, Miha (SI ); Zupancic, Silvester (SI ); Jojic, Sinisa (SI )
(73) НОВОМАТІК АҐ, Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria (AT )
...................................................................................................................................................................
НОВОМАТИК АГ (AT )
...................................................................................................................................................................
NOVOMATIC AG (AT )
(74) Крилова Надія Іванівна
(98) Крилова Надiя Iванiвна
вул. Дмитрівська, 56б, офіс 1, м. Київ, 01054
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПУСКУ КУЛЬКИ ТА ІГРОВА СИСТЕМА З КУЛЬКОЮ, ЯКА МІСТИТЬ ТАКИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПУСКУ КУЛЬКИ
...................................................................................................................................................................
A BALL LAUNCHER AND A BALL GAMING SYSTEM INCLUDING SUCH BALL LAUNCHER
(57) [немає даних]
   
 
0.298717975616 сек