Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124453
ПОЛІМЕРНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ КЕГА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124453 (51) МПК
B67D 1/08 (2006.01)
B67B 7/86 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201806292 (22) 22.11.2016
(31) 15196504.3
(32) 26.11.2015
(33) EP
(41) 10.09.2018, бюл. № 17
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) EP 2719656 A1, 16.04.2014
EP 2730537 A2, 14.05.2014
WO 2013/000932 A1, 03.01.2013
(85) 21.06.2018
(86) PCT/EP2016/078372, 22.11.2016
(71) АНГОЙЗЕР-БУШ ІНБЕВ С.А. (BE )
...................................................................................................................................................................
АНГОЙЗЕР-БУШ ИНБЕВ С.А. (BE )
...................................................................................................................................................................
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. (BE )
(72) Валлес Ванесса (BE ); Вандекеркхове Стейн (BE )
...................................................................................................................................................................
Валлес Ванесса (BE ); Вандекеркхове Стейн (BE )
...................................................................................................................................................................
Valles, Vanessa (BE ); Vandekerckhove, Stijn (BE )
(73) АНГОЙЗЕР-БУШ ІНБЕВ С.А., Grand'Place 1, 1000 Brussels, Belgium (BE )
...................................................................................................................................................................
АНГОЙЗЕР-БУШ ИНБЕВ С.А. (BE )
...................................................................................................................................................................
ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. (BE )
(74) Крилова Надія Іванівна
(98) Крилова Надiя Iванiвна
вул. Дмитрівська, 56б, офіс 1, м. Київ, 01054
(UA)
(54) ПОЛІМЕРНИЙ З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ КЕГА
...................................................................................................................................................................
POLYMERIC KEG CONNECTOR
(57) [немає даних]
   
 
0.409233093262 сек