Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124457
КОМПОЗИЦІЇ СТАЛІ З ПОЛІПШЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИ НАГАРОУТВОРЕННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124457 (51) МПК
C22C 38/02 (2006.01)
C22C 38/04 (2006.01)
C22C 38/40 (2006.01)
C22C 38/42 (2006.01)
C22C 38/44 (2006.01)
C22C 38/48 (2006.01)
C22C 38/50 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201808413 (22) 02.02.2017
(31) 1650832
(32) 02.02.2016
(33) FR
(41) 25.10.2018, бюл. № 20
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) EP 1403394 A1, 31.03.2004
WO 0204689 A1, 17.01.2002
JP 2006265663 A, 05.10.2006
EP 0949347 A1, 13.10.1999
JP S58224148 A, 26.12.1983
WO 2016010599 A2, 21.01.2016
EP 1223230 A1, 17.07.2002
(85) 02.08.2018
(86) PCT/FR2017/050243, 02.02.2017
(71) ВАЛЛУРЕК ТЬЮБС ФРАНС (FR )
...................................................................................................................................................................
ВАЛЛУРЕК ТЬЮБС ФРАНС (FR )
...................................................................................................................................................................
VALLOUREC TUBES FRANCE (FR )
(72) Россі Валєнтін (FR ); Бонілла Ангуло Фернандо Андрес (FR ); Далсі Ніколас (FR )
...................................................................................................................................................................
Росси Валентин (FR ); Бонилла Ангуло Фернандо Андрес (FR ); Далси Николас (FR )
...................................................................................................................................................................
Rossi, Valentin (FR ); Bonilla Angulo, Fernando Andres (FR ); Dulcy, Nicolas (FR )
(73) ВАЛЛУРЕК ТЬЮБС ФРАНС, 27 avenue du General Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, France (FR )
...................................................................................................................................................................
ВАЛЛУРЕК ТЬЮБС ФРАНС (FR )
...................................................................................................................................................................
VALLOUREC TUBES FRANCE (FR )
(74) Михайлюк Ганна Валентинівна
(98) Михайлюк Ганна Валентинівна
вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків, 61054, Україна
(UA)
(54) КОМПОЗИЦІЇ СТАЛІ З ПОЛІПШЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ПРОТИ НАГАРОУТВОРЕННЯ
...................................................................................................................................................................
STEEL COMPOSITIONS WITH IMPROVED ANTI-COKING PROPERTIES
(57) [немає даних]
   
 
0.412935018539 сек