Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124455
КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124455 (51) МПК
A24D 1/02 (2006.01)
A24D 1/04 (2006.01)
A24D 1/22 (2020.01)
A61M 15/06 (2006.01)
(24) 23.09.2021
(21) a201807598 (22) 09.12.2016
(31) 14/964,906
(32) 10.12.2015
(33) US
(41) 12.11.2018, бюл. № 21
(46) 22.09.2021, бюл. № 38
(56) US 5240012 A, 31.08.1993
EP 0352106 A2, 24.01.1990
US 5183062 A, 02.02.1993
US 2005/016549 A1, 27.01.2005
US 8733345 B2, 27.05.2014
(85) 06.07.2018
(86) PCT/IB2016/057489, 09.12.2016
(71) Р. ДЖ. РЕЙНОЛДС ТОБАККО КОМПАНІ (US )
...................................................................................................................................................................
Р. ДЖ. РЕЙНОЛДС ТОБАККО КОМПАНИ (US )
...................................................................................................................................................................
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY (US )
(72) Адеме Балагер (US )
...................................................................................................................................................................
Адеме Балагер (US )
...................................................................................................................................................................
Ademe, Balager (US )
(73) Р. ДЖ. РЕЙНОЛДС ТОБАККО КОМПАНІ, 401 North Main Street, Winston-Salem, North Carolina 27101, United States of America (US )
...................................................................................................................................................................
Р. ДЖ. РЕЙНОЛДС ТОБАККО КОМПАНИ (US )
...................................................................................................................................................................
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY (US )
(74) Кістерський Тимофій Арсенійович
(98) Кістерський Тимофій Арсенійович
а/с 87, м. Київ, 01135
(UA)
(54) КУРИЛЬНИЙ ВИРІБ
...................................................................................................................................................................
SMOKING ARTICLE
(57) [немає даних]
   
 
1.36498594284 сек