Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 124410
ВІДДАЛЕНЕ ПРОСТАВЛЕННЯ ВІДМІТОК У ПАСПОРТІ ТА ЗАХИЩЕНОМУ ДОКУМЕНТІ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 124410 (51) МПК
B42D 25/305 (2014.01)
G06Q 10/10 (2012.01)
B42D 25/24 (2014.01)
(24) 16.09.2021
(21) a201710307 (22) 20.09.2016
(31) 15186661.3
(32) 24.09.2015
(33) EP
(41) 25.09.2018, бюл. № 18
(46) 15.09.2021, бюл. № 37
(56) US 2015/143535 A1, 21.05.2015
WO 2013/067092 А2, 10.05.2013
US 7958147 B1, 07.06.2011
(85) 25.10.2017
(86) PCT/EP2016/072259, 20.09.2016
(71) СІКПА ХОЛДІНГ СА (CH )
...................................................................................................................................................................
СИКПА ХОЛДИНГ СА (CH )
...................................................................................................................................................................
SICPA HOLDING SA (CH )
(72) Талверді Мехді (CA )
...................................................................................................................................................................
Талверди Мехди (CA )
...................................................................................................................................................................
Talwerdi, Mehdi (CA )
(73) СІКПА ХОЛДІНГ СА, Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, Switzerland (CH )
...................................................................................................................................................................
СИКПА ХОЛДИНГ СА (CH )
...................................................................................................................................................................
SICPA HOLDING SA (CH )
(74) Соклаков Антон Олександрович
(98) Соклаков Антон Олександрович
а/с 11451, м. Харків, 61002
(UA)
(54) ВІДДАЛЕНЕ ПРОСТАВЛЕННЯ ВІДМІТОК У ПАСПОРТІ ТА ЗАХИЩЕНОМУ ДОКУМЕНТІ
...................................................................................................................................................................
REMOTE PASSPORT AND SECURITY DOCUMENT MARKING
(57) [немає даних]
   
 
0.202090978622 сек