Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123829
КЛЮЧ ТА ВІДПОВІДНИЙ ЗАМОК
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123829 (51) МПК (2006)
E05B 27/00
E05B 19/00
(24) 10.06.2021
(21) a201810074 (22) 10.03.2017
(31) A50203/2016
(32) 11.03.2016
(33) AT
(41) 11.03.2019, бюл. № 5
(46) 09.06.2021, бюл. № 23
(56) UA 92951 C2, 27.12.2010
EP 1712714 A1, 18.10.2006
EP 0613987 A1, 07.09.1994
AT 389559 B, 27.12.1989
(85) 09.10.2018
(86) PCT/EP2017/055628, 10.03.2017
(71) ЕВВА ЗІХЕРХАЙТСТЕХНОЛОҐІЄ ҐМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
ЕВВА ЗИХЕРХАЙТСТЕХНОЛОГИЕ ГМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
EVVA SICHERHEITSTECHNOLOGIE GMBH (AT )
(72) Баумхауер Вальтер (AT )
...................................................................................................................................................................
Баумхауер Вальтер (AT )
...................................................................................................................................................................
Baumhauer, Walter (AT )
(73) ЕВВА ЗІХЕРХАЙТСТЕХНОЛОҐІЄ ҐМБХ, Wienerbergstra?e 59-65, 1120 Wien, Austria (AT )
...................................................................................................................................................................
ЕВВА ЗИХЕРХАЙТСТЕХНОЛОГИЕ ГМБХ (AT )
...................................................................................................................................................................
EVVA SICHERHEITSTECHNOLOGIE GMBH (AT )
(74) Слободянюк Оксана Олександрівна
(98) Слободянюк Оксана Олександрівна
а/с 230, м. Київ, 01042
(UA)
(54) КЛЮЧ ТА ВІДПОВІДНИЙ ЗАМОК
...................................................................................................................................................................
KEY AND CORRESPONDING LOCK
(57) [немає даних]
   
 
0.417136907578 сек