Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123828
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ ПАРИ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123828 (51) МПК (2006)
A61M 15/06 (2006.01)
A61M 11/04 (2006.01)
A61M 15/00
A24F 40/40 (2020.01)
A24F 47/00
(24) 10.06.2021
(21) a201809458 (22) 21.03.2017
(31) 1605106.2
(32) 24.03.2016
(33) GB
(41) 12.11.2018, бюл. № 21
(46) 09.06.2021, бюл. № 23
(56) UA 109556 C2, 10.09.2015
CN 104544570 A, 29.04.2015
WO 2015/112750 A1, 30.07.2015
US 2007/045288 A1, 01.03.2007
WO 03/095005 A1, 20.11.2003
(85) 19.09.2018
(86) PCT/GB2017/050781, 21.03.2017
(71) НІКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
НИКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (GB )
(72) Неттенстром Меттью (US ); МакКеон Томас Майкл (US ); Шеннум Стівен Майкл (US ); Пірт Джастін Бенкер (US )
...................................................................................................................................................................
Неттенстром Меттью (US ); МакКеон Томас Майкл (US ); Шеннум Стивен Майкл (US ); Пирт Джастин Бэнкер (US )
...................................................................................................................................................................
Nettenstrom, Matthew (US ); McKeon, Thomas Michael (US ); Schennum, Steven Michael (US ); Peart, Justin Banker (US )
(73) НІКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom (GB )
...................................................................................................................................................................
НИКОВЕНЧЕРЗ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED (GB )
(74) Михайлюк Ганна Валентинівна
(98) Михайлюк Ганна Валентинівна
вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків, 61054, Україна
(UA)
(54) ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА НАДАННЯ ПАРИ
...................................................................................................................................................................
ELECTRONIC VAPOUR PROVISION SYSTEM
(57) [немає даних]
   
 
0.496799945831 сек