Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123827
СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ З ЦУКРІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123827 (51) МПК
C07C 29/141 (2006.01)
C07C 29/145 (2006.01)
C07C 29/60 (2006.01)
C07C 31/20 (2006.01)
(24) 10.06.2021
(21) a201808545 (22) 05.01.2017
(31) PA 2016 00008
(32) 07.01.2016
(33) DK
(41) 10.10.2018, бюл. № 19
(46) 09.06.2021, бюл. № 23
(56) WO 2015/154258 A1, 15.10.2015
US 4321414 A, 23.03.1982
US 4317946 A, 02.03.1982
WO 00/14041 A1, 16.03.2000
US 7094932 B2, 22.08.2006
(85) 07.08.2018
(86) PCT/EP2017/050183, 05.01.2017
(71) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK )
...................................................................................................................................................................
ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK )
...................................................................................................................................................................
HALDOR TOPSOE A/S (DK )
(72) Хольм Мартін Спангсберг (DK ); Осмундсен Крістіан Моруп (DK ); Торнінг Есбен (DK ); Сьолвхей Аманда Біргітта (DK ); Ларсен Мортен Боберг (DK )
...................................................................................................................................................................
Хольм Мартин Спангсберг (DK ); Осмундсен Кристиан Моруп (DK ); Торнинг Эсбен (DK ); Сьолвхей Аманда Биргитта (DK ); Ларсен Мортен Боберг (DK )
...................................................................................................................................................................
Holm, Martin Spangsberg (DK ); Osmundsen, Christian Marup (DK ); Taarning, Esben (DK ); Solvhoj, Amanda Birgitte (DK ); Larsen, Morten, Boberg (DK )
(73) ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С, Haldor Topsoes Alle 1, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark (DK )
...................................................................................................................................................................
ХАЛЬДОР ТОПСЬОЕ А/С (DK )
...................................................................................................................................................................
HALDOR TOPSOE A/S (DK )
(74) Шамріна Олена Олексіївна
(98) Шамріна Олена Олексіївна
ТОВ "Фірма "Пахаренко і партнери", а/с 78, м. Київ, 03150
(UA)
(54) СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ З ЦУКРІВ
...................................................................................................................................................................
PROCESS FOR THE PREPARATION OF ETHYLENE GLYCOL FROM SUGARS
(57) [немає даних]
   
 
0.34637594223 сек