Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123824
КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ СЕЧОВИНИ З СУЛЬФАТОМ АМОНІЮ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 123824 (51) МПК (2006)
C05C 3/00
C05C 9/00
C05G 3/90 (2020.01)
(24) 10.06.2021
(21) a201803589 (22) 07.09.2016
(31) 20151154
(32) 08.09.2015
(33) NO
(41) 25.06.2018, бюл. № 12
(46) 09.06.2021, бюл. № 23
(56) WO 02/090295 A1, 14.11.2002
EP 0022536 A1, 21.01.1981
EP 2431346 A1, 21.03.2012
EP 2885263 A1, 24.06.2015
DE 102009034433 A1, 27.01.2011
US 2007/157689 A1, 12.07.2007
US 2012/096912 A1, 26.04.2012
JP H10203888 A, 04.08.1998
(85) 03.04.2018
(86) PCT/EP2016/071034, 07.09.2016
(71) ЯРА ІНТЕРНЕШНЛ АСА (NO )
...................................................................................................................................................................
ЯРА ИНТЕРНЕЙШНЛ АСА (NO )
...................................................................................................................................................................
YARA INTERNATIONAL ASA (NO )
(72) Колперт Філіп (BE ); Леду Франсуа (FR ); Ван Белзен Рюд (NL )
...................................................................................................................................................................
Колперт Филип (BE ); Леду Франсуа (FR ); Ван Белзен Рюд (NL )
...................................................................................................................................................................
Colpaert, Filip (BE ); Ledoux, Francois (FR ); Van Belzen, Ruud (NL )
(73) ЯРА ІНТЕРНЕШНЛ АСА, Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norway (NO )
...................................................................................................................................................................
ЯРА ИНТЕРНЕЙШНЛ АСА (NO )
...................................................................................................................................................................
YARA INTERNATIONAL ASA (NO )
(74) Михайлюк Ганна Валентинівна
(98) Михайлюк Ганна Валентинівна
вул. Бобруйська, буд. 46, м. Харків, 61054, Україна
(UA)
(54) КОМПОЗИЦІЯ НА ОСНОВІ СЕЧОВИНИ З СУЛЬФАТОМ АМОНІЮ І СПОСІБ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
...................................................................................................................................................................
IMPROVED UREA AMMONIUM SULPHATE-BASED COMPOSITION AND METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF
(57) [немає даних]
   
 
0.536949872971 сек