Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123820
ХЛОРИДНА СІЛЬ ПЕПТИДУ TAT-NR2B9C
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123820 (51) МПК
C07K 7/08 (2006.01)
A61K 38/10 (2006.01)
A61K 9/19 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
(24) 10.06.2021
(21) a201613470 (22) 28.05.2015
(31) 62/004,142
(32) 28.05.2014
(33) US
(41) 25.04.2017, бюл. № 8
(46) 09.06.2021, бюл. № 23
(56) WO 2007124090 A2, 01.11.2007
WO 2015181757 A1, 03.12.2015
Roux S. et al. Elimination and exchange of trifluoracetate counter-ion from cationic peptides: a critical avaluation of different approaches. Journal of peptide science, 2008, vol. 14, p. 354-359
WO 2012156308 A1, 22.11.2012
WO 2010144721 A2, 16.12.2010
US 7060268 B2, 13.06.2006
WO 2014085349 A1, 05.06.2014
(85) 27.12.2016
(86) PCT/IB2015/053995, 28.05.2015
(71) НОНО ІНК. (CA )
...................................................................................................................................................................
НОНО ИНК. (CA )
...................................................................................................................................................................
NONO INC. (CA )
(72) Гарман Джонатан Девід (CA )
...................................................................................................................................................................
Гарман Джонатан Дэвид (CA )
...................................................................................................................................................................
Garman, Jonathan David (CA )
(73) НОНО ІНК., 88 Strath Avenue, Toronto, Ontario M8X 1R5, Canada (CA )
...................................................................................................................................................................
НОНО ИНК. (CA )
...................................................................................................................................................................
NONO INC. (CA )
(74) Федорова Ірина Олександрівна
(98) Федорова Iрина Олександрiвна
ТОВ ФПП "Федорова та партнери", п/с 52, м. Київ, 01054
(UA)
(54) ХЛОРИДНА СІЛЬ ПЕПТИДУ TAT-NR2B9C
...................................................................................................................................................................
CHLORIDE SALT OF TAT-NR2B9C
(57) [немає даних]
   
 
0.477267980576 сек