Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123437
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СТЕБЕЛЬЧАСТИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123437 (51) МПК
A01D 41/14 (2006.01)
A01D 45/02 (2006.01)
(24) 08.04.2021
(21) a201804503 (22) 23.09.2016
(31) 10 2015 116 370.5
(32) 28.09.2015
(33) DE
(41) 10.09.2018, бюл. № 17
(46) 07.04.2021, бюл. № 14
(56) WO 2013089074 A1, 20.06.2013
US 1964579 A, 26.06.1934
CA 2226200 A1, 02.11.1998
US 5878560 A, 09.03.1999
EP 2335472 A1, 22.06.2011
US 5881542 A, 16.03.1999
UA 56630 U, 25.01.2011
(85) 24.04.2018
(86) PCT/EP2016/001593, 23.09.2016
(71) КАРЛ ГЕРІНГХОФФ ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
КАРЛ ГЕРИНГХОФФ ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
CARL GERINGHOFF GMBH & CO. KG (DE )
(72) Тіссен Раймер (DE ); Хеммесманн Андре (DE ); Боймкер Мартін (DE ); Герсманн Томас (DE ); Шарманн Давід (DE )
...................................................................................................................................................................
Тиссен Раймер (DE ); Хеммесманн Андре (DE ); Боймкер Мартин (DE ); Герсманн Томас (DE ); Шарманн Давид (DE )
...................................................................................................................................................................
Tiessen, Reimer (DE ); Hemmesmann, Andre (DE ); Beumker, Martin (DE ); Gersmann, Thomas (DE ); Charmann, David (DE )
(73) КАРЛ ГЕРІНГХОФФ ГМБХ УНД КО. КГ, Gersteinstr. 18, 59227 Ahlen, Germany (DE )
...................................................................................................................................................................
КАРЛ ГЕРИНГХОФФ ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
CARL GERINGHOFF GMBH & CO. KG (DE )
(74) Петров Андрій Володимирович
(98) Петров Андрій Володимирович
а/с 3, м. Київ, 03037
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СТЕБЕЛЬЧАСТИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР
...................................................................................................................................................................
DEVICE FOR HARVESTING STALK-LIKE STEM CROPS
(57) [немає даних]
   
 
0.346024990082 сек