Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123434
ТАРА ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123434 (51) МПК
B65D 85/10 (2006.01)
(24) 08.04.2021
(21) a201710590 (22) 27.05.2016
(31) 15169509.5
(32) 27.05.2015
(33) EP
(41) 26.02.2018, бюл. № 4
(46) 07.04.2021, бюл. № 14
(56) EP 2700583 A1, 26.02.2014
WO 2005/007537 A1, 27.01.2005
(85) 07.11.2017
(86) PCT/EP2016/062010, 27.05.2016
(71) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(72) Вілен Антуан (CH ); Рудольф Девід (CZ )
...................................................................................................................................................................
Вилен Антуан (CH ); Рудольф Дэвид (CZ )
...................................................................................................................................................................
Vilain, Antoine (CH ); Rudolf, David (CZ )
(73) ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А., Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland (CH )
...................................................................................................................................................................
ФИЛИП МОРРИС ПРОДАКТС С.А. (CH )
...................................................................................................................................................................
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. (CH )
(74) Шляховецький Ілля Олександрович
(98) Шляховецький Ілля Олександрович
АйПіКаунселз, Інтілектуал Проперті Ло Фірм Лімітид, а/с 925, м. Харків, 61082, Україна
(UA)
(54) ТАРА ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
...................................................................................................................................................................
CONTAINER HAVING IMPROVED STRENGTH
(57) [немає даних]
   
 
0.258407115936 сек