Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123432
ДИМЕР ТА СПОСІБ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) очікується перша сплата збору за підтримання чинності очікується перша сплата збору за підтримання чинності
(11) 123432 (51) МПК
C07K 14/52 (2006.01)
C12N 15/09 (2006.01)
A61K 38/19 (2006.01)
C12P 21/02 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
(24) 08.04.2021
(21) a201700670 (22) 28.07.2015
(31) 62/031,063
(32) 30.07.2014
(33) US
(31) 62/195,908
(32) 23.07.2015
(33) US
(41) 10.07.2017, бюл. № 13
(46) 07.04.2021, бюл. № 14
(56) WO 2013113008 A1, 01.08.2013
Enhancing the Secretion of Recombinant Proteins by Engineering N-Glycosylation Sites / Yan Liu, Anton Nguyen, Robert L. Wolfert // Biotechnology progress. - 2009. - Vol. 25, No. 5. - P. 1468-1475
WO 2013148117 A1, 03.10.2013
(85) 24.02.2017
(86) PCT/US2015/042510, 28.07.2015
(71) НДЖМ БІОФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК. (US )
...................................................................................................................................................................
НДЖМ БИОФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. (US )
(72) Ліндхаут Даррін Ентоні (US ); Халданкар Радж (US ); Тянь Хой (US ); Хсу Джер-Юань (US )
...................................................................................................................................................................
Линдхаут Даррин Энтони (US ); Халданкар Радж (US ); Тянь Хой (US ); Хсу Джер-Юань (US )
...................................................................................................................................................................
Lindhout, Darrin Anthony (US ); Haldankar, Raj (US ); Tian, Hui (US ); Hsu, Jer-Yuan (US )
(73) НДЖМ БІОФАРМАСЬЮТІКАЛЗ, ІНК., 333 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States of America (US )
...................................................................................................................................................................
НДЖМ БИОФАРМАСЬЮТИКАЛЗ, ИНК. (US )
...................................................................................................................................................................
NGM BIOPHARMACEUTICALS, INC. (US )
(74) Шляховецький Ілля Олександрович
(98) Шляховецький Ілля Олександрович
АйПіКаунселз, Інтілектуал Проперті Ло Фірм Лімітид, а/с 925, м. Харків, 61082, Україна
(UA)
(54) ДИМЕР ТА СПОСІБ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ
...................................................................................................................................................................
COMPOSITIONS AND METHODS OF USE FOR TREATING METABOLIC DISORDERS
(57) [немає даних]
   
 
0.65480017662 сек