Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | назад до переліку патентів | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 123431
ЗАКРИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 123431 (51) МПК
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 1/10 (2006.01)
B65D 1/40 (2006.01)
(24) 08.04.2021
(21) a201612473 (22) 09.04.2015
(31) 10 2014 006 794.7
(32) 09.05.2014
(33) DE
(41) 10.02.2017, бюл. № 3
(46) 07.04.2021, бюл. № 14
(56) US 5533633 A, 09.07.1996
US 1796728 A, 17.03.1931
DE 678282 С, 12.07.1939
DE 1432169 A1, 30.04.1969
DE 102006013730 A1, 21.06.2007
US 4461394 A, 24.07.1984
US 2014116009 A1, 01.05.2014
(85) 08.12.2016
(86) PCT/EP2015/000742, 09.04.2015
(71) СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ (DE )
...................................................................................................................................................................
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ (DE )
...................................................................................................................................................................
SAINT-GOBAIN OBERLAND AG (DE )
(72) Майер Юрген (DE )
...................................................................................................................................................................
Майер Юрген (DE )
...................................................................................................................................................................
Mayer, Jurgen (DE )
(73) СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ, Oberlandstra?e, 88410 Bad Wurzach, Germany (DE )
...................................................................................................................................................................
СЕН-ГОБЕН ОБЕРЛАНД АГ (DE )
...................................................................................................................................................................
SAINT-GOBAIN OBERLAND AG (DE )
(74) Бочаров Максим Анатолійович
(98) Бочаров Максим Анатолійович
вул. В'ячеслава Чорновола, 25, офіс 3, м. Київ, 01135
(UA)
(54) ЗАКРИВНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТЕЙ
...................................................................................................................................................................
CLOSING DEVICE FOR CONTAINERS
(57) [немає даних]
   
 
0.366365909576 сек