Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 143374
МОДУЛЬНИЙ ПОШТОМАТ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 143374 (51) МПК
G06Q 50/32 (2012.01)
G07F 17/12 (2006.01)
B07C 7/02 (2006.01)
(24) 27.07.2020
(21) u202000965 (22) 14.02.2020
(46) 27.07.2020, бюл. № 14
(71) КОУСТРОК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CY )
...................................................................................................................................................................
COASTROCK HOLDINGS LIMITED (CY )
(72) Гусаров Олександр Юрійович (UA ); Циганков Павло Юрійович (UA )
(73) КОУСТРОК ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Thasou 3, Dadlaw House, 1520 Nicosia, Republic of Cyprus (CY )
...................................................................................................................................................................
COASTROCK HOLDINGS LIMITED (CY )
(74) Бєловол Світлана Анатоліївна
(98) Бєловол Світлана Анатоліївна
вул. Рівненська, буд. 4, с. Струмівка, Луцький р-н, Волинська обл., 45603
(UA)
(54) МОДУЛЬНИЙ ПОШТОМАТ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.569561004639 сек