Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 141755
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 141755 (51) МПК (2006)
B21K 21/00
(24) 27.04.2020
(21) u201910279 (22) 10.10.2019
(46) 27.04.2020, бюл. № 8
(71) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ (UA )
(72) Алієв Іграмотдін Сєражутдінович (UA ); Калюжний Володимир Леонідович (UA ); Алієва Лейла Іграмотдіновна (UA ); Левченко Володимир Миколайович (UA ); Малій Христина Василівна (UA )
...................................................................................................................................................................
Алиев Играмотдин Серажутдинович (UA )
...................................................................................................................................................................
Aliiev Ihramotdin Serazhutdinovych (UA )
(73) ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ, вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313 (UA )
(98) Донбаська державна машинобудівна академія
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313
(UA)
(54) СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.507063150406 сек