Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 141160
ПРИСТРІЙ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ОБОЛОНКИ НАСІННЯ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 141160 (51) МПК (2006)
A23N 3/00
A01F 7/06 (2006.01)
(24) 25.03.2020
(21) u201908985 (22) 29.07.2019
(46) 25.03.2020, бюл. № 6
(71) ЧУЛАК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ (UA )
(72) Чулак Леонід Дмитрович (UA ); Задорожний Василь Георгійович (UA ); Татаріна Ольга Володимирівна (UA ); Чулак Ольга Леонідівна (UA ); Чулак Юлія Леонідівна (UA ); Козаренко Наталя Олександрівна (UA ); Якименко Дмитро Олегович (UA )
(73) ЧУЛАК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ, вул. Тельмана, 11, с. Нерубайське, 67661 (UA )
(98) ОНМедУ, патентно-ліцензійний відділ, Вишневська Лариса Михайлівна
пров. Валіховський, 2, м. Одеса, 65082
(UA)
(54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РУЙНУВАННЯ ОБОЛОНКИ НАСІННЯ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.520485162735 сек