Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 140863
РІЗЕЦЬ ZRT ДЛЯ ГІРНИЧИХ МАШИН
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 140863 (51) МПК
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/183 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
(24) 10.03.2020
(21) u201909249 (22) 12.08.2019
(46) 10.03.2020, бюл. № 5
(71) ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ІЛЬДАР МИХАЙЛОВИЧ (UA )
(72) Загребельний Ільдар Михайлович (UA ); Камишацький Олександр Федорович (UA ); Гаврилюк Дмитро Федорович (UA )
(73) ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ІЛЬДАР МИХАЙЛОВИЧ, просп. Кірова, 59, корп. 11, кв. 125, м. Дніпро, 49101 (UA )
(74) Леві Олександра Геннадіївна
(98) Леві Олександра Геннадіївна
пр-кт Кірова, 117, кв. 85, м. Дніпро, 49061
(UA)
(54) РІЗЕЦЬ ZRT ДЛЯ ГІРНИЧИХ МАШИН
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.00724291801 сек