Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 120783
ПРОБОВІДБИРАЧ ПРЯМОГО АНАЛІЗУ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 120783 (51) МПК
G01N 1/12 (2006.01)
G01N 21/85 (2006.01)
G01N 1/10 (2006.01)
(24) 10.02.2020
(21) a201712298 (22) 12.12.2017
(31) 16203830.1
(32) 13.12.2016
(33) EP
(41) 25.06.2018, бюл. № 12
(46) 10.02.2020, бюл. № 3
(56) JP 2004-12336 A, 15.01.2004
DE 2845566 A1, 26.04.1979
UA 48949 C2, 16.09.2002
US 2014/0318276 A1, 30.10.2014
US 9128013 B2, 08.09.2015
US 3646816 A, 07.03.1972
US 5415052 A, 16.05.1995
SU 829682 A, 15.05.1981
(71) ХЕРАЄУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В. (BE )
...................................................................................................................................................................
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. (BE )
(72) Бейєнс Дріс (BE )
...................................................................................................................................................................
Beyens Dries (BE )
(73) ХЕРАЄУС ЕЛЕКТРО-НІТЕ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ Н.В., Сentrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, Belgium (BE )
...................................................................................................................................................................
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. (BE )
(74) Кузьменко Сергій Юрійович
(98) ТОВ "АССИСТАНС ПЛЮС", Кузьменко Сергій Юрійович
вул. Печенігівська, 9, кв. 69, м. Київ, 04107
(UA)
(54) ПРОБОВІДБИРАЧ ПРЯМОГО АНАЛІЗУ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.464998960495 сек