Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 138621
КУЛЕСТІЙКИЙ ЩИТ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 138621 (51) МПК
F41H 5/08 (2006.01)
(24) 10.12.2019
(21) u201904402 (22) 23.04.2019
(46) 10.12.2019, бюл. № 23
(71) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ (UA )
(72) Криволапчук Володимир Олексійович (UA ); Проценко Тарас Олександрович (UA ); Смерницький Дем'ян Вікторович (UA ); Самусь Євгеній Вікторович (UA ); Корнійко Станіслав Миколайович (UA ); Олексюк Олег Миколайович (UA )
(73) ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ, пров. Євгена Гуцала, 4-а, м. Київ, 01011 (UA )
(98) Державний науково-дослідний інститут МВС України, Филь С.П.
пров. Євгена Гуцала, 4-а, м. Київ, 01011
(UA)
(54) КУЛЕСТІЙКИЙ ЩИТ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.464540958405 сек