Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 131435
ГРАНАТА ОСКОЛКОВА ОБОРОННА Ф-1 (УДОСКОНАЛЕНА)
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 131435 (51) МПК (2006)
F42B 27/00
F42B 12/24 (2006.01)
F42B 23/10 (2006.01)
(24) 10.01.2019
(21) u201808412 (22) 02.08.2018
(46) 10.01.2019, бюл. № 1
(71) ВОЛОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (UA )
(72) Волощенко Олександр Іванович (UA )
(73) ВОЛОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, пр. Рокосовського, 6, кв. 119, м. Київ-201, 04201 (UA )
(98) Військова частина А0202, Волощенко Олександр Іванович
пр. Повітрофлотський, 28, м. Київ-49, 03049
(UA)
(54) ГРАНАТА ОСКОЛКОВА ОБОРОННА Ф-1 (УДОСКОНАЛЕНА)
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.504636049271 сек