Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 118405
МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХОНЬ, ЯКА МАЄ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 118405 (51) МПК
A47L 11/202 (2006.01)
A47L 11/40 (2006.01)
A47L 5/30 (2006.01)
A47L 9/04 (2006.01)
(24) 10.01.2019
(21) a201704595 (22) 08.10.2015
(31) 10 2014 114 809.6
(32) 13.10.2014
(33) DE
(41) 11.09.2017, бюл. № 17
(46) 10.01.2019, бюл. № 1
(56) GB 2411823 A, 14.09.2005
US 2002/194692 A1, 26.12.2002
(85) 11.05.2017
(86) PCT/EP2015/073275, 08.10.2015
(71) АЛЬФРЕД КЕРХЕР ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
АЛЬФРЕД КЕРХЕР ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG (DE )
(72) Мозер Фабіан (DE ); Шульце Мануель (DE ); Руфенах Крістоф (DE ); Бухманн Йоганна (DE ); Мюллер Андреас (DE )
...................................................................................................................................................................
Мозер Фабиан (DE ); Шульце Мануель (DE ); Руфенах Кристоф (DE ); Бухман Йоганна (DE ); Мюллер Андреас (DE )
...................................................................................................................................................................
Moser, Fabian (DE ); Schulze, Manuel (DE ); Rufenach, Christoph (DE ); Buchmann, Johanna (DE ); Muller, Andreas (DE )
(73) АЛЬФРЕД КЕРХЕР ГМБХ УНД КО. КГ, Alfred-Karcher-Strasse 28 - 40, 71364 Winnenden, Germany (DE )
...................................................................................................................................................................
АЛЬФРЕД КЕРХЕР ГМБХ УНД КО. КГ (DE )
...................................................................................................................................................................
ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG (DE )
(74) Петров Андрій Володимирович
(98) Петров Андрій Володимирович
а/с 3, м. Київ, 03037
(UA)
(54) МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ ПОВЕРХОНЬ, ЯКА МАЄ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ
...................................................................................................................................................................
SURFACE CLEANING MACHINE HAVING A DAMPING DEVICE
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.571886062622 сек