Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 125166
БОЙОВИЙ ОДЯГ ПОЖЕЖНОГО
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель дію патента припинено, але може бути поновлено дію патента припинено, але може бути поновлено
(11) 125166 (51) МПК (2006)
A41D 13/00
A41D 31/02 (2006.01)
A62B 17/00
B32B 7/00
(24) 25.04.2018
(21) u201800159 (22) 03.01.2018
(46) 25.04.2018, бюл. № 8
(71) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ (UA )
(72) Скородумова Ольга Борисівна (UA ); Крадожон Володимир Анатолійович (UA ); Виноградов Станіслав Андрійович (UA ); Тарахно Олена Віталіївна (UA )
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 (UA )
(98) НУЦЗУ
вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023
(UA)
(54) БОЙОВИЙ ОДЯГ ПОЖЕЖНОГО
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.517997980118 сек