Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 116493
ПЛИТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПЕЧІ І СПОСІБ ЗАХИСТУ ПЛИТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 116493 (51) МПК (2006)
C21B 7/10 (2006.01)
C21C 5/46 (2006.01)
F27B 1/24 (2006.01)
F27B 3/24 (2006.01)
F27D 1/12 (2006.01)
F27D 9/00
(24) 26.03.2018
(21) a201608116 (22) 19.12.2014
(31) LU 92346
(32) 27.12.2013
(33) LU
(41) 26.09.2016, бюл. № 18
(46) 26.03.2018, бюл. № 6
(56) UA 102852 C2, 27.08.2013
DE 8909227 U1, 14.09.1989
GB 2170890 A, 13.08.1986
WO 2008037836 A1, 03.04.2008
(85) 22.07.2016
(86) PCT/EP2014/078632, 19.12.2014
(71) ПОЛЬ ВУРТ С.А. (LU )
...................................................................................................................................................................
ПОЛЬ ВУРТ С.А. (LU )
...................................................................................................................................................................
PAUL WURTH S.A. (LU )
(72) Магжьолі Ніколя (FR ); Музель Ніколя (LU ); де Грюітер Крістіан (LU )
...................................................................................................................................................................
Магжьоли Николя (FR ); Музель Николя (LU ); де Грюитер Кристиан (LU )
...................................................................................................................................................................
Maggioli, Nicolas (FR ); Mousel, Nicolas (LU ); de Gruiter, Christian (LU )
(73) ПОЛЬ ВУРТ С.А., 32, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Luxembourg (LU )
...................................................................................................................................................................
ПОЛЬ ВУРТ С.А. (LU )
...................................................................................................................................................................
PAUL WURTH S.A. (LU )
(74) Петров Андрій Володимирович
(98) Петров Андрій Володимирович
а/с 3, м. Київ, 03037
(UA)
(54) ПЛИТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПЕЧІ І СПОСІБ ЗАХИСТУ ПЛИТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА
...................................................................................................................................................................
STAVE COOLER FOR A METALLURGICAL FURNACE AND METHOD FOR PROTECTING A STAVE COOLER
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.599682092667 сек