Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 122877
ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ПРЕФОРМ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 122877 (51) МПК (2006)
B29C 49/00
B29C 49/28 (2006.01)
(24) 25.01.2018
(21) u201709080 (22) 13.09.2017
(46) 25.01.2018, бюл. № 2
(71) СУВОРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (UA )
(72) Суворов Олександр Володимирович (UA )
(73) СУВОРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, просп. Перемоги, 164, кв. 82, м. Чернігів, 14027 (UA )
(98) Суворов О.В.
вул. Любецька, 60д, м. Чернігів, 14021
(UA)
(54) ПЕРЕВАНТАЖУВАЧ ПРЕФОРМ
(57) відкрити у новому вікні
   
 
1.04127001762 сек