Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 122876
УЗВ-КОМПЛЕКС БІОПЛАТО-ПУЛЬСАТОР AQUA-PULS.140
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент не діє патент не діє
(11) 122876 (51) МПК (2006)
B01D 36/04 (2006.01)
C02F 1/00
C02F 1/24 (2006.01)
C02F 3/32 (2006.01)
(24) 25.01.2018
(21) u201709077 (22) 13.09.2017
(46) 25.01.2018, бюл. № 2
(71) КУРИЛЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (UA )
(72) Бондар Олександр Іванович (UA ); Курилюк Микола Степанович (UA ); Филипчук Віктор Леонідович (UA ); Курилюк Олексій Миколайович (UA ); Злакоман Сергій Леонідович (UA ); Мошинський Віктор Степанович (UA ); Кучерук Микола Герасимович (UA ); Курилюк Андрій Миколайович (UA ); Брошук Ігор Сергійович (UA ); Почтар Олександр Вікторович (UA ); Діренко Ганна Олександрівна (UA ); Подзерей Сергій Олександрович (UA )
(73) КУРИЛЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, вул. М. Веремчука, 24, м. Рівне, 33018 (UA )
(98) Курилюк Олексій Миколайович
вул. Генерала Безручка, 28, кв. 51, м. Рівне, 33022
(UA)
(54) УЗВ-КОМПЛЕКС БІОПЛАТО-ПУЛЬСАТОР AQUA-PULS.140
(57) [немає даних]
   
 
0.506155967712 сек