Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 122812
КОМБІНОВАНИЙ (ЕЛЕКТРО-)МАГНІТНИЙ ПІДШИПНИК АЛЄЄВА КЕМПА-1
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 122812 (51) МПК (2006)
F16C 32/00
H02K 21/00
(24) 25.01.2018
(21) u201708225 (22) 08.08.2017
(46) 25.01.2018, бюл. № 2
(71) АЛЄЄВ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ (UA )
(72) Алєєв Анатолій Максимович (UA ); Алєєва Наталя Анатоліївна (UA ); Алєєва Тетяна Анатоліївна (UA )
...................................................................................................................................................................
Алеева Татьяна Анатольевна (UA )
...................................................................................................................................................................
Aleeva Tetiana Anatoliivna (UA )
(73) АЛЄЄВ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ, вул. Тамбовська, 8, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50023 (UA )
(74) Гончарова Людмила Миколаївна
(98) Гончарова Людмила Миколаївна
вул. Ватутіна, 62, кв. 21, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50096
(UA)
(54) КОМБІНОВАНИЙ (ЕЛЕКТРО-)МАГНІТНИЙ ПІДШИПНИК АЛЄЄВА КЕМПА-1
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.578552007675 сек