Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 122739
КАНАТНА ДОРОГА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 122739 (51) МПК (2006)
B61B 7/00
B61B 12/00
(24) 25.01.2018
(21) u201707553 (22) 17.07.2017
(46) 25.01.2018, бюл. № 2
(71) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ" (UA )
(72) Денищенко Олександр Валерійович (UA ); Барташевський Станіслав Євгенович (UA )
...................................................................................................................................................................
Денищенко Александр Валерьевич (UA ); Барташевский Станислав Евгеньевич (UA )
...................................................................................................................................................................
Denyschenko Oleksandr Valeriiovych (UA ); Bartashevskyi Stanislav Yevhenovych (UA )
(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ", просп. К. Маркса, 19, м. Дніпро, 49000 (UA )
(98) Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
просп. К. Маркса, 19, м. Дніпро, 49005
(UA)
(54) КАНАТНА ДОРОГА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.491777896881 сек