Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 116030
ВИРІБ, ЯКИЙ ВИДАЄ ПОТІК
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент діє патент діє
(11) 116030 (51) МПК
A24D 3/04 (2006.01)
A24F 7/04 (2006.01)
(24) 25.01.2018
(21) a201602048 (22) 20.12.2012
(31) 1121922.7
(32) 20.12.2011
(33) GB
(31) 1121920.1
(32) 20.12.2011
(33) GB
(41) 25.08.2016, бюл. № 16
(46) 25.01.2018, бюл. № 2
(56) US 4638820 A, 27.01.1987
UA a201101828, 25.05.2011
UA a201101829, 25.05.2011
WO 2010038233 A1, 08.04.2010
WO 2006129304 A2, 07.12.2006
US 2004030508 A1, 12.02.2004
US 4119105 A, 10.10.1978
US 2009014020 A1, 15.01.2009
US 3685522 A, 22.08.1972
US 3616802 A, 02.11.1971
GB 1076921 A, 26.07.1967
(62) a201408258/M, 20.12.2012
(71) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІМІТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО (ИНВЕСТМЕНТС) ЛИМИТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED (GB )
(72) Фробішер Пол (GB ); Ньюнхем Майкл (GB ); Оті Едвард (GB ); Ніколс Джейн (GB ); Нандра Чаранджіт (GB ); Боуст Девід (GB ); Сміт Саймон (GB ); Аберкромбі Стюарт (GB )
...................................................................................................................................................................
Frobisher, Paul (GB ); Newnham, Michael (GB ); Awty Edward (GB ); Nicholls, Jane (GB ); Nandra, Charanjit (GB ); Boast, David (GB ); Smith, Simon (GB ); Abercrombie, Stuart (GB )
(73) БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО (ІНВЕСТМЕНТС) ЛІМІТЕД, Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom (GB )
...................................................................................................................................................................
БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО (ИНВЕСТМЕНТС) ЛИМИТЕД (GB )
...................................................................................................................................................................
BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED (GB )
(74) Петров Андрій Володимирович
(98) Петров Андрій Володимирович
а/с 3, м. Київ, 03037
(UA)
(54) ВИРІБ, ЯКИЙ ВИДАЄ ПОТІК
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.611681938171 сек