Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 27664
ЕЛЕКТРОМАГНІТ
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 27664 (51) МПК
H01F 7/08 (2006.01)
H01F 7/06 (2006.01)
H01F 1/032 (2006.01)
(24) 15.09.2000
(21) 99020751 (22) 09.02.1999
(46) 15.09.2000, бюл. № 4
(71) БАБИЧ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
БАБИЧ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
BABYCH MYKOLA SERHIIOVYCH (UA )
(72) Азаров Олександр Ігорович (UA ); Бабич Микола Сергійович (UA ); Криворучко Віктор Миколайович (UA ); Примаченко Олександр Петрович (UA ); Прудковських Вячеслав Вікторович (UA )
...................................................................................................................................................................
Азаров Александр Игорьевич (UA ); Бабич Николай Сергеевич (UA ); Криворучко Виктор Николаевич (UA ); Примаченко Александр Петрович (UA ); Прудковских Вячеслав Викторович (UA )
...................................................................................................................................................................
Azarov Oleksandr Ihorovych (UA ); Babych Mykola Serhiiovych (UA ); Kryvoruchko Viktor Mykolaiovych (UA ); Prymachenko Oleksandr Petrovych (UA ); Prudkovskykh Viacheslav Viktorovych (UA )
(73) БАБИЧ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ, Харківське шосе, 160а, кв.182, м.Київ-91, 02091 (UA )
...................................................................................................................................................................
БАБИЧ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (UA )
...................................................................................................................................................................
BABYCH MYKOLA SERHIIOVYCH (UA )
(74) Дроздович Сергій Васильович
(98) Бабич Микола Сергійович
Харківське шосе, буд. 160-А, кв. 182, м. Київ, 01091
(UA)
(54) ЕЛЕКТРОМАГНІТ
...................................................................................................................................................................
ELECTROMAGNET
...................................................................................................................................................................
ЭЛЕКТРОМАГНИТ
(57) [немає даних]
   
 
0.91486287117 сек