Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на винахід # 25993
ЦИФРОВИЙ ЧАСТОТHИЙ ДЕТЕКТОР
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент України (на 20 р.) патент не діє патент не діє
(11) 25993 (51) МПК (2006)
H03D 3/00
(24) 26.02.1999
(21) 94030867 (22) 08.12.1992
(46) 26.02.1999, бюл. № 1
(62) 93101035, 08.12.1992
(71) НЕПОРОЖНІЙ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ (UA )
(72) Слюсар Вадим Іванович (UA ); Покровський Володимир Іванович (UA ); Сахно Валентин Пилипович (UA )
...................................................................................................................................................................
Слюсар Вадим Иванович (UA ); Покровский Владимир Иванович (UA ); Сахно Валентин Филиппович (UA )
...................................................................................................................................................................
Sliusar Vadym Ivanovych (UA ); Pokrovskyi Volodymyr Ivanovych (UA ); Sakhno Valentyn Pylypovych (UA )
(73) ІВАНОВ ГЕННАДІЙ СЕМЕНОВИЧ (UA )
(54) ЦИФРОВИЙ ЧАСТОТHИЙ ДЕТЕКТОР
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.528697967529 сек