Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні"

Відомості про видачу патентів України на винаходи (корисні моделі)

Пошук

Останні результати пошуку (0)

Кошик (0)

Допомога

    лист адміністратору
  1 / 1 | в кошик  | Друк | viewdetailsрезультати пошуку | назад | далі  
Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 117053
ПНЕВМОМЕХАНІЧНА ЛУЩИЛЬНА МАШИНА
  Бібліографічні дані     Реферат (uk)     Реферат (ru)     Реферат (en)     Опис  
Патент на корисну модель патент діє патент діє
(11) 117053 (51) МПК
B02B 3/12 (2006.01)
(24) 12.06.2017
(21) u201700407 (22) 16.01.2017
(46) 12.06.2017, бюл. № 11
(71) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ (UA )
(72) Арендаренко Володимир Миколайович (UA ); Іванов Олег Миколайович (UA ); Костенко Олена Михайлівна (UA ); Харак Руслан Миколайович (UA ); Левчук Віталій Іванович (UA ); Лапенко Тарас Григорович (UA ); Дрожчана Ольга Урешівна (UA ); Терещенко Олександр Володимирович (UA )
(73) ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA )
(98) Іванов Олег Миколайович
вул. Пілотська, 17, м. Полтава, 36009
(UA)
(54) ПНЕВМОМЕХАНІЧНА ЛУЩИЛЬНА МАШИНА
(57) відкрити у новому вікні
   
 
0.676809072495 сек